4 điều cần nhớ khi tuyển dụng những tài năng hướng tới từng mục tiêu riêng

Xác định mục tiêu cho mỗi vai trò

Việc thiết lập mục tiêu không nên dành cho những nhân viên hiện tại. Các ứng cử viên tiềm năng muốn biết làm thế nào họ phù hợp với một công ty – bây giờ và trong tương lai – thậm chí là trước khi họ nộp đơn xin việc. Điều này có nghĩa là việc tuyển dụng của bạn cần được đầu tư nhiều hơn là chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng nhân viên mới.

Nhấn mạnh vào việc lên kế hoạch cho tương lai của ứng viên với công ty trước khi nhà tuyển dụng của bạn gặp họ.

Mặc dù điều này có vẻ khó khăn, nhưng nó thực sự mang lại lợi ích cho việc nâng cao chất lượng tuyển dụng. Các mục tiêu định trước giúp các nhà quản lý và nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về việc ai sẽ phù hợp với vị trí đó về lâu dài.

Bắt đầu bằng cách chia sẻ trong bản đăng việc, kết quả mong muốn trong tương lai cho vị trí đó và cách đánh giá thành công.

Ngoài ra, hãy xem xét việc đăng một sơ đồ tổ chức trên trang việc làm của công ty bạn. Cho thấy mỗi nhân viên có những mục tiêu cụ thể như thế nào và làm thế nào để công ty có thể giúp mọi người đạt được mục tiêu đó thông qua sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Hiển thị mục tiêu ngắn và dài hạn

Việc chỉ đăng một vị trí cho mục tiêu lớn – mạo hiểm – táo bạo (BHAGs) có thể bị áp đảo. Tuy nhiên, phá vỡ những BHAGs này đã giúp cho các ứng cử viên có được ý tưởng một cách rõ ràng về việc làm thế nào mà các mục tiêu tại vị trí “của họ” đóng góp cho họ tại công ty.

Cung cấp cho ứng viên một cái nhìn toàn diện về “vai trò công việc” của họ sẽ tác động như thế nào đến tổ chức bằng cách đưa ra các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của công ty.

Ví dụ: nếu công ty hy vọng đạt được một mục tiêu bán hàng nhất định vào cuối năm nay, chia sẻ tổng số doanh thu đó cùng với sự cố về các mục tiêu hàng quý của từng nhân viên bán hàng. Giúp các ứng viên hình dung cách thức hoạt động của họ sẽ đóng góp vào sự thành công của toàn đội sẽ giúp họ đánh giá cao vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu cá nhân của họ.

Trong quá trình tiền kiểm tra, chuẩn bị các câu hỏi cho thấy mục tiêu của ứng viên. Yêu cầu một danh sách các nguyện vọng nghề nghiệp lâu dài của họ và hình dung làm thế nào họ thực hiện từng mục tiêu trong danh sách đó. Họ nhìn thấy họ ở đâu trong 5 năm sau? Công việc mơ ước của họ là gì?

Hãy cụ thể, và trình bày một ví dụ về một mục tiêu ngắn hạn cho cuộc sống thực tế. Cung cấp cho mỗi ứng viên cơ hội để giải thích cách họ sẽ tiếp cận, hợp tác (nếu cần) và hoàn thành mục tiêu.

Kết nối các mục tiêu cá nhân cho một vai trò trong nhiệm vụ tổng thể

Cùng với mục đích hướng tới mục tiêu, các tài năng trẻ ngày nay đang tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Hầu hết các công ty đã chia sẻ một tuyên bố về sứ mệnh và các giá trị trên trang web nghề nghiệp của họ và/hoặc đăng việc làm. Tuy nhiên, hầu như lại không kết nối những điều này với mục tiêu tổng thể.

Gắn kết mục tiêu với nhiệm vụ đó bằng cách nhờ sự trợ giúp của các nhân viên hiện tại có vai trò tương tự. Bắt đầu bằng cách yêu cầu họ chia sẻ mục tiêu của chính mình như thế nào với sứ mệnh của công ty.

Các công ty có thể chia sẻ những mục tiêu này bằng cách tạo ra một ma trận tương tác trên trang web của họ. Ma trận sẽ cho phép các ứng cử viên lựa chọn nhân viên hiện tại và xem chính xác những gì họ làm, mục tiêu của họ là gì và vai trò của họ tác động như thế nào đến các mục tiêu lớn hơn của công ty.

Yêu cầu từng bộ phận hoặc thành viên của nhóm làm một danh sách các nhiệm vụ và / hoặc mục tiêu hàng ngày của họ. Yêu cầu họ giải thích, theo cách riêng của họ, tại sao các mục tiêu đó lại quan trọng cho sự cải thiện của công ty và khách hàng. Các cá nhân có thể có những ý tưởng riêng của họ về cách họ nhận ra sứ mệnh và giá trị mỗi ngày, điều này sẽ làm cho mỗi phản hồi trở nên độc đáo và đúng với vai trò cụ thể của họ.

Nhấn mạnh tính tự chủ

Tuyển dụng không chỉ là tìm kiếm một ai đó có những kỹ năng và kinh nghiệm tốt. Các công ty nhỏ cần những ứng cử viên là những người tự lãnh đạo.

Tuy nhiên, quyền tự trị không chỉ là một kỹ năng. Đó là một phần văn hoá của công ty và cách mà sự lãnh đạo được hình thành. Tự chủ cũng có thể chỉ ra cách thức đồng nghiệp tương tác trong ngày. Điều này có nghĩa là một công việc cá nhân sẽ không chỉ phù hợp cho bất cứ một cá nhân nào.

Đưa ra những ứng cử viên thể hiện sự phù hợp nhất cho một nền văn hoá độc lập hơn bằng cách xác định rõ nhân viên thành công như thế nào trong môi trường này. Giải thích quyền tự chủ cần thiết cho vị trí này và liên kết các video của những nhân viên nói chuyện trực tiếp về cách họ quản lý khối lượng công việc của họ hiệu quả.